അത്ഭുതമരുന്ന്

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ കിടങ്ങൂര്‍
ബാബുരാജന്‍

ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ കാരിക്കിനെയും വാലിയയെയും അവരുടെ കുസൃതികള്‍ വലിയൊരു കുടുക്കില്‍ ചാടിച്ചു. അതിനുശേഷം സംഭവിച്ച ഉദ്വേഗജനകമായ സംഭവപരമ്പരകള്‍.