ജ: 20.3.1954. ജോ: കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ക്‌ളാര്‍ക്ക്. കൃ: സൂര്യകാന്തിയുടെ കവി, ഒരു കൈത്തിരിവെട്ടം. പു: ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് പുരസ്‌കാരം.