(ചെറുകഥ)
കെ.ആര്‍.മീര
കറണ്ട് ബുക്‌സ് തൃശൂര്‍
    കെ.ആര്‍.മീര രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് ആവേ മരിയ. 2009ലെ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.