എം.വി. ദേവന്‍ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ദേവസ്പന്ദനം. 2001ല്‍ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നല്‍കുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.