ഫ്രാന്‍സിസ് ടി. മാവേലിക്കര രചിച്ച നാടകമാണ് ദ്രാവിഡവൃത്തം. 2007ലെ നാടകരചനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി. കുട്ടനാടിന്റെ ചരിത്രമാണ് നാടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.