ടി.ജെ.എസ്. ജോര്‍ജ് രചിച്ച ആത്മകഥാ ഗ്രന്ഥമാണ് ഘോഷയാത്ര. 2009ല്‍ ജീവചരിത്രത്തിനും ആത്മകഥയ്ക്കും നല്‍കുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ഈ കൃതി നേടി.