നോവല്‍
എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്
ഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്

    എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ. ഈ കൃതിക്കാണ് 1980ല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയത്. 1972ല്‍ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം നേടിയിരുന്നു. ശ്രീധരന്‍ എന്ന യുവാവ് താന്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന അതിരാണിപ്പാടം ഗ്രാമം സന്ദര്‍ശിക്കാനായി എത്തുന്നതും, അവിടെവച്ച്, അയാള്‍ തന്റെ ബാല്യകാലത്ത് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നതുമാണ് പ്രമേയം. ഹൃദ്യമായ രചനാരീതിയും അവതരണഭംഗിയുമുള്ള ഈ നോവലില്‍ എഴുത്തുകാരന്റെ ആത്മകഥാംശമുണ്ട്.