പേജ് 7

രമണന്‍/ഭാഗം ഒന്ന്/രംഗം രണ്ട് (ചന്ദ്രികയുടെ മനോഹരഹര്‍മ്മ്യത്തിനോടു തൊട്ടുള്ള ഉദ്യാനം. സമയംസന്ധ്യ. രമണനും ചന്ദ്രികയും പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ ഇരിക്കുന്നു. ആദിത്യന്‍ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നേരിയ നിലാവു പരന്നു തുടങ്ങുന്നു. ഹൃദയാകര്‍ഷകമായ പ്രകൃതി. അവരുടെ ചുറ്റും പലപല പൂവല്‌ളികള്‍ പൂത്തു നില്ക്കുന്നു. സുഖകരമായ ഒരിളംകാറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ…
Continue Reading

പേജ് 5

  മദനന്‍ മഹിയില്‍ നീയക്കാമ്യമായൊരോമ ന്മഹിമതന്‍ മുന്നില്‍ നമസ്‌കരിക്കൂ! അവളെന്തു ദേവത, ദിവ്യയാമൊ രവതാരചാരുത, രാഗപൂത! അവളുടെ രാഗത്തിന്നര്‍ഹനാവാന്‍ കഴിവതുതന്നെന്തു ഭാഗധേയം! നിരഘമായുള്ളൊരിപ്രേമദാനം നിരസിച്ചിടുന്നതൊരുഗ്രപാപം! അതിനെ നീയെന്നെന്നുമാദരിക്കൂ! അതിനെ നീ സസ്പൃഹം സ്വീകരിക്കു! രമണന്‍ ശരിതന്നെപക്ഷെ, മദന, നീയെന്‍ പരമാര്‍ത്ഥവസ്തുതയോര്‍ത്തുനോക്കൂ; അവനിയില്‍…
Continue Reading