നിര്‍മ്മല തോമസ്

ജനനം: എറണാകുളത്തിനടുത്ത് കളമശ്ശേരിയില്‍

ഇരുപതുവര്‍ഷമായി കാനഡയില്‍ ജീവിക്കുന്നു. 2001 മുതല്‍ ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്.

കൃതി

ആദ്യത്തെ പത്ത്