റൂബി ഹന്ന

ജനനം:1983 ജൂലൈ 15 ന് കാലികട്ടില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍: ഖദീജയും ഹനീഫ കക്കാട്ടും

അല്‍ഫാറൂക് കോളേജില്‍ നിന്നും പി ഡി സി പാസ്സായി.

കൃതി

സുഖമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍