ശാന്തിനി ടോം

ജനനം:1994 മേയ് 10ന്

ഇപ്പോള്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു ഫിംഗ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ പ്രോഗ്രാം അട്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ആയി ജോലി ചെയുന്നു.

കൃതികള്‍

വാക്കുകള്‍ പൂക്കുന്നു