ഷൈജ ബി

ജനനം:1975 മെയ് 25 ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരിക്കോട്ടില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍: ആബിദാ ബീവിയും എം. ബദറുദും

കൃതി

ഒറ്റ നക്ഷത്രം