കാത്തു ലൂക്കോസ്

കയ്പും മധുരവും

ഒരു കുഞ്ഞുകള്ളത്തരം
വഴിയരികില്‍ കളഞ്ഞുകിട്ടി
വര്‍ണക്കടലാസില്‍ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു,
പൊതി തുറന്നപ്പോള്‍
ചാടിക്കയറിയത്
എന്റെ നാവിന്‍തുമ്പിലേക്കായിരുന്നു.
ഇപ്പോളെനിക്ക്
മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ,
കയ്ച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും…