വൈജ്ഞാനികം

ഗാന്ധിജിയെ അറിഞ്ഞ കുട്ടി

ഗാന്ധിജിയെ അറിഞ്ഞ കുട്ടി കവിതാ വിശ്വനാഥ് ബാബുരാജന്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രക്തസാക്ഷ്യം 2018 സീരീസിലെ പുസ്തകം.
Continue Reading
News

ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം പുസ്തകസീരീസില്‍ 10 കൃതികള്‍

കണ്ണൂര്‍: കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പത്തു ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി. രക്തസാക്ഷ്യം 2018 പരമ്പരയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് പത്തു പുസ്തകങ്ങളും. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപതാം രക്ഷസാക്ഷിത്വ വാര്‍ഷികാചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്. കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍ (പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍), ഗാന്ധിജി-സഹനസമരചരിത്രം (കെ ഗീത),…
Continue Reading