സംസ്‌കാരക്രിയകളില്‍ ഒന്ന്. നവജാത ശിശുവിന് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മം. ജനിച്ചു തൊണ്ണൂറ് നാഴികക്കുള്ളില്‍ ചെയ്യണം. ശിശുവിന്, തേന്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് തൊട്ട്‌കൊടുക്കും. ജാതകര്‍മ്മത്തിനുതന്നെ ശിശുവിന്റെ പേര് ചെവിയില്‍ മന്ത്രിക്കുന്ന പതിവ് ചിലര്‍ക്കുണ്ട്.  
Continue Reading