പരേതരായ ചിലര്‍ തങ്ങള്‍മാരെ ദിവ്യരായി കരുതി അവരുടെ കബറിനെ പുരസ്‌കരിച്ച് നടത്തിവരുന്ന ആഘോഷങ്ങളും നേര്‍ച്ചകളും. പ്രാദേശികോത്‌സവമായിരിക്കും ചിലേടത്ത് നേര്‍ച്ചകള്‍. മലബാര്‍പ്രദേശത്താണ് ഇതിനു പ്രാധാന്യം. ഇസ്‌ളാമികളില്‍ എല്ലാവരും ഈ നേര്‍ച്ച നടത്താറില്ല. 'ജാറം' എന്നത് ശവകുടീരമാണ്. ബീമാപള്ളി, പെരുമ്പടപ്പ്, ചങ്ങനാശേ്ശരി, എരുമേലി,…
Continue Reading