ദ് ലാസ്റ്റ് ഭൂതം ജി ആര്‍ ഇന്ദുഗോപന്‍ സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക ജീവിതത്തിലെ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന പത്തു കഥകള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് ജി ആര്‍ ഇന്ദുഗോപന്‍ രചിച്ച ദ് ലാസ്റ്റ് ഭൂതം എന്ന കഥാസമാഹാരം. ഹൃദ്യവും രസകരവുമാണ് ഇതിലെ ഓരോ…
Continue Reading