പാലക്കാട്ട് ജനനം. കവിയും എഴുത്തുകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമാണ്. 'മയിലമ്മ ഒരു ജീവിതം'(പ്ലാച്ചിമടസമരനായികയായിരുന്ന മയിലമ്മയുടെ ആത്മകഥാഖ്യാനം)- 2006ല്‍ പുറത്തിറങ്ങി (മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ്).'മയിലമ്മ' പോരാട്ടമേ വാഴ്‌കൈ' എന്ന പേരില്‍ ഈ കൃതി തമിഴിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബ്ലോഗുകള്‍: കാവ്യം സുഗേയം കാവ്യാലാപന ബ്ലോഗ് കൃതികള്‍ പേശാമടന്ത…
Continue Reading