തക്ദീര്‍ എന്ന കടുവക്കുട്ടി ലതികാ നാഥ് റാണ നന്ദാ ശംശേര്‍ ജംഗ് ബഹാദുര്‍ റാണ കൊച്ചു കടുവക്കുട്ടിയാണ് തക്ദീര്‍. ഒരു ദിവസം അമ്മ ഭക്ഷണമന്വേഷിച്ചുപോയപ്പോള്‍, സഹോദരിമാര്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോള്‍ അവന്‍ ഒറ്റയ്ക്കു ചുറ്റിക്കറങ്ങാനിറങ്ങി.
Continue Reading