വാകപ്പൊടി

വാകമരത്തിന്റെ തൊലി ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച പൊടി. കുളിക്കുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകളയുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വാകപ്പൊടി തനിച്ചോ അത്തോടുകൂടിയോ തേക്കാം. 'വാകത്തട്ടി'ലാണ് വാകപ്പൊടിയെടുക്കുക. പണ്ട് എണ്ണതേച്ചുകുളിക്ക് അത്തും വാകയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയായിരുന്നു. വാകപ്പൊടിക്ക് ഔഷധവീര്യമുള്ളതിനാല്‍ ചര്‍മപരിശുദ്ധിക്കും സൗന്ദര്യത്തിനും അത് ഉത്തമമാണ്. വാകപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, അശോരത്തിന്റെയോ മാവിന്റെയോ തൊലികള്‍…
Continue Reading

തിരണ്ടുകുളി

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആദ്യമായി ഋതുവായാല്‍ നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളും അടിയന്തിരങ്ങളുണ്ട്. അതിനു തിരണ്ടുമങ്ങലം, തിരണ്ടുകല്യാണം എന്നീ പേരുകളാണ് പറയുക. പെണ്‍കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച മുഖ്യകര്‍മ്മമാണ്. പാണന്‍, പുള്ളുവന്‍,വേലന്‍, മുക്കുവന്‍, കണിയാന്‍,കമ്മാളര്‍,പറയര്‍,പുലയര്‍,വിഷവര്‍, ഊരാളികള്‍, പളിയര്‍ കൊച്ചുവേലര്‍,മുതുവര്‍,മലങ്കുറവന്‍ തുടങ്ങിയ പല സമുദായക്കാര്‍ക്കിടയിലും തിരണ്ടുകല്യാണം പതിവുണ്ട്. ദേശഭേദവും സമുദായഭേദവും അനുസരിച്ച്…
Continue Reading