സൂപ്പര്‍ ബോയ് രാമു തേക്കിന്‍കാട് ജോസഫ്‌ ബോബി എം. പ്രഭ രാമുവിന് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തില്‍ നിന്നും ഒരു ചങ്ങാതിയെ കിട്ടി. ആ ചങ്ങാതി രാമുവിന് ചില അമാനുഷിക ശക്തികളും നല്‍കി. അതോടെ സൂപ്പര്‍ ബോയ് രാമുവായി മാറിയ രാമുവിന്റെ കഥ.
Continue Reading