വല്യപടേനി, നിര്‍ത്തുപടേനി തുടങ്ങിയ പ്രധാനപടയണി ദിവസങ്ങളില്‍ തുള്ളാറുള്ള ഒരു കോലം. പ്രഭാതത്തിലാണ് മംഗളക്കോലം പുറപ്പെടുക. സമര്‍പ്പണഗദ്യം ചൊല്ലിയാണ് കോലം സമാപിക്കുക. അനുഷ്ഠാനാദികളില്‍വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ പൊറുക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന നിലയിലാണ് മംഗളക്കോലം തുള്ളുന്നത്.
Continue Reading