ദൈവംകാണല്‍

പണിയര്‍, കളനാടികള്‍, അടിയാന്മാര്‍, കുണ്ടുവടിയന്മാര്‍ തുടങ്ങിയ ആദിമവര്‍ഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുള്ള ഒരനുഷ്ഠാനച്ചടങ്ങ്. പണിയന്മാരുടെ ദൈവം കാണല്‍ ഒരു അനുഷ്ഠാനനൃത്തമാണ്. മരച്ചുവടുകളിലുള്ള ദൈവസങ്കേതങ്ങളില്‍ വച്ച് അവര്‍ ദേവതാദര്‍ശനം നടത്തുന്നു. വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളുന്നതുപോലെയാണ് അതിന്റെ സമ്പ്രദായം. ചുവന്ന പട്ടുടുക്കും, കാലുകളില്‍ ചിലമ്പണിയും, മുഖത്തും ശരീരത്തിലും അരിമാവ്,…
Continue Reading

വയനാട്

ജില്ലാകേന്ദ്രം: വയനാട് ജനസംഖ്യ: 7,80,619 സ്ത്രീ-പുരു.അനുപാതം: 995/1000 സാക്ഷരത: മുനിസിപ്പാലിറ്റി: കല്പറ്റ താലൂക്ക്: വൈത്തിരി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി ബേ്‌ളാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍: കല്പറ്റ, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍: 25 മെയിന്‍ റോഡ്: എന്‍. എച്ച് 212 ചരിത്രം ക്രിസ്തുവിനും കുറഞ്ഞത്…
Continue Reading