അടവി

ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വ്രതശുദ്ധിയോടെ നടത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം. ചൂരല്‍ ദേഹത്തു ചുറ്റി ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നു. ആത്മപീഡനപരമായ ഈ അനുഷ്ഠാനം പന്തളം, കുടശ്ശനാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാണാം.
Continue Reading
ജില്ലകള്‍

പത്തനംതിട്ട

ജില്ലാകേന്ദ്രം: പത്തനംതിട്ട ജനസംഖ്യ: 12,34,016 സ്ത്രീപു. അനുപാതം: 1094/1000 സാക്ഷരത: മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍: പത്തനംതിട്ട, തിരുവല്ല, അടൂര്‍ താലൂക്കുകള്‍: തിരുവല്ല, മല്ലപ്പള്ളി, റാന്നി, കോഴഞ്ചേരി, അടൂര്‍ റവന്യൂവില്ലേജുകള്‍: 68 ബോ്‌ളക്ക്പഞ്ചായത്ത്: 9 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്: 54 മെയിന്റോഡ്: എം.സി. റോഡ്, തിരുവല്ലകുമ്പഴ, മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞിചാലക്കയം റോഡുകള്‍.…
Continue Reading