ഡോ. ഇന്ദ്രബാബു തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിലെ വാടിത്തളര്‍ന്നെത്തുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഭയമരുളുന്ന ' വിനോദ കേന്ദ്രം' ആണ് പ്രസിദ്ധവും അല്പമൊക്കെ കുപ്രസിദ്ധവുമായ ' സങ്കേതം'. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകല്‍ കവിയും പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ഇന്ദ്രബാബു അവിടെ എത്തിയപ്പോള്‍ മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ ഇ. സോമനാഥിനെ അവിടെ…
Continue Reading