ജീവചരിത്രം

എ കെ ഗോപാലന്‍

എ കെ ഗോപാലന്‍ പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ രജീന്ദ്രകുമാര്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി അവരിലൊരാളായി ജീവിച്ച പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട എ കെ ഗോപാലന്റെ ജീവിതകഥ.  
Continue Reading
വൈജ്ഞാനികം

കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍

കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍ രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ ചിത്രീകരണം ബാബുരാജന്‍ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങള്‍ ഒരു സ്കൂള്‍കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പുസ്തകം.
Continue Reading
News

ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം പുസ്തകസീരീസില്‍ 10 കൃതികള്‍

കണ്ണൂര്‍: കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പത്തു ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി. രക്തസാക്ഷ്യം 2018 പരമ്പരയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് പത്തു പുസ്തകങ്ങളും. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപതാം രക്ഷസാക്ഷിത്വ വാര്‍ഷികാചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്. കുപ്പായമിടാത്ത അപ്പൂപ്പന്‍ (പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍), ഗാന്ധിജി-സഹനസമരചരിത്രം (കെ ഗീത),…
Continue Reading