പുംസവനകര്‍മ്മത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. അഞ്ചാം മാസത്തിലോ ഏഴാം മാസത്തിലോ ഒന്‍പതാം മാസത്തിലോ ആണ് പുളികുടി നടത്തുക. മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കര്‍മ്മമാണിത്. ഉന്നതജാതിക്കാരുടെ ഇടയില്‍ പുളികുടി സാധാരണയായി പതിവില്ല. പുളികുടിയുടെ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ദേശസമുദായാദികള്‍ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉത്തരകേരളത്തിലെ ചില സമുദായക്കാര്‍ വാളന്‍പുളി കലക്കിയാണ്…
Continue Reading