മുസ്‌ളീമുകളുടെ ഒരു ആഹാരം. റവ, വറുത്ത അരി, മുന്തിരി, കല്‍ക്കണ്ടം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ നെയ്യില്‍ വറുത്തെടുത്ത്, മൈദാമാവ് പരത്തി, ത്രികോണകൃതിയില്‍ കോട്ടി, അതില്‍ നിറച്ച് അടച്ചശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ പൊരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം. പുതുമണവാളന്റെ വീട്ടില്‍ വിരുന്നിനു പോകുമ്പോഴും മറ്റും മണ്ട കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.
Continue Reading