ജനനം 1974 ഫെബ്രുവരി 21 ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തേവന്നൂരില്‍. ചന്ദ്രമന കെ. മാധവന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെയും ഡി.ദേവകി അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകള്‍. കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഒന്നാം റാങ്കോടെ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദം, എം.എ., യു.ജി.സി. ഫെലോഷിപ്പോടെ ഡോക്ടറേറ്റ്. യു.ജി.സി. യുടെ റിസര്‍ച്ച് അസോസിയേറ്റായിരുന്നു.ഇപ്പോള്‍…
Continue Reading