സീതാചക്രം

ഗുണദോഷഫലനിര്‍ണയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാന്ത്രികചതുരം. ഒന്‍പതു ഖണ്ഡമുള്ള ഒരുതരം 'അക്കപ്പട'മാണിത്. ഫലമറിയേണ്ടവര്‍ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി ചക്രത്തിന് നേര്‍ക്കിരുന്ന് ഈശ്വരധ്യാനം ചെയ്ത് കണ്ണടച്ച് ഒരു ഖണ്ഡം തൊടുക. അല്ലെങ്കില്‍ പൂവും അക്ഷതവും ചേര്‍ത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈയില്‍ കൊടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖണ്ഡത്തില്‍…
Continue Reading

മാന്ത്രികചതുരം

മാന്ത്രികയന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒരിനം. അക്കവിട്ടം, അക്കപ്പടം തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന അക്കപ്പട്ടികകളാണ് മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍. 'മാജിക് സ്‌ക്വയര്‍' എന്നാണ് പാശ്ചാത്യര്‍ പറയുക. മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഈ വ്യവഹാരമില്ല. മാന്ത്രികഫലസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി എഴുതപ്പെടുന്നതിനാല്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ അങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ രസാവഹമായ അധ്യായമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണമായി മാന്ത്രികചതുരങ്ങള്‍…
Continue Reading