ജില്ലാകേന്ദ്രം: വയനാട് ജനസംഖ്യ: 7,80,619 സ്ത്രീ-പുരു.അനുപാതം: 995/1000 സാക്ഷരത: മുനിസിപ്പാലിറ്റി: കല്പറ്റ താലൂക്ക്: വൈത്തിരി, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി ബേ്‌ളാക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍: കല്പറ്റ, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍: 25 മെയിന്‍ റോഡ്: എന്‍. എച്ച് 212 ചരിത്രം ക്രിസ്തുവിനും കുറഞ്ഞത്…
Continue Reading