ജീവചരിത്രം

അനശ്വരനായ ചാച്ചാജി

അനശ്വരനായ ചാച്ചാജി രാധികാദേവി ടി ആര്‍ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തെ പതിനേഴു വര്ഷം നയിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.  
Continue Reading
ശാസ്ത്രം

ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം 

ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം  രാധികാദേവി ടി ആര്‍ കെ സുധീഷ് ശബ്ദത്തിന്റെ വിസ്മയകരമായ ലോകത്തെയും അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെയും പരിയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
Continue Reading
പുസ്തകങ്ങള്‍

അപ്പുക്കുട്ടനും കട്ടുറുമ്പും

അപ്പുക്കുട്ടനും കട്ടുറുമ്പും രാധികാദേവി ടി ആര്‍ സജി വി അപ്പുക്കുട്ടന്റെ കുസൃതികളും ഒരു നാള്‍ അവനെ ഒരു കട്ടുറുമ്പ് കടിക്കുന്നതുമായ കഥ
Continue Reading