ഔഷധവീര്യമുള്ള രുദ്രാക്ഷം ദിവ്യമായ പുരാസങ്കല്പം കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ പരിവേഷം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശിവനു മാത്രമല്ല ഏതു ദേവനും അതിഷ്ടമത്രെ. മരണഭീതി അകറ്റാന്‍ രുദ്രാക്ഷത്തിനു കഴിയുമെന്ന് 'ശിവപുരാണ'ത്തില്‍ പറയുന്നു. നെല്ലിക്കയോളം മുഴുപ്പുള്ള രുദ്രാക്ഷം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. രുദ്രാക്ഷത്തിന് ചാതുര്‍ വര്‍ണ്യസങ്കല്‍പ്പമുണ്ടത്രെ. കൂടാതെ, അവയ്ക്ക് മുഖവും…
Continue Reading