കേരളത്തിലെ ആദിമപരദേവതകളില്‍ ഒന്ന്. കുറുപ്പന്‍മാരുടെ ഉപാസനാമൂര്‍ത്തികളിലൊന്നാണ്. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള അന്തിമഹാകാളന്‍ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്.
Continue Reading