സി.എസ്. ജയചന്ദ്രന്‍ എ ബോയി ഈസ് എ ഗേള്‍ ഈസ് എ ബോയി ഈസ് എ ഗേള്‍! ബോയികള്‍ ബോയികളോട് ഗേളുകള്‍ ഗേളുകളോടും മാത്രമേ സംസാരിക്കാറൊള്ളു നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അഥവാ ബോയികള്‍ ഗേളുകളോട് ഗേളുകള്‍ ബോയികളോട് മിണ്ടിയാല്‍ കരുതലോടെ! എന്നാല്‍ ബോയികള്‍…
Continue Reading