Keralaliterature.com

ചാള

ചെറിയകുടില്‍. ‘ശാല’എന്നതിന്റെ തത്ഭവ രൂപമാണ് ‘ചാള’. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള തറയും ചുമരും പുല്ല്, ഓല എന്നിവകൊണ്ടുള്ള മേല്‍ക്കൂരയും പ്രത്യേകതകള്‍. കൂടുതല്‍ മുറികളുണ്ടാകില്ല. പുലച്ചാള, വേട്ടുവച്ചാള, മുക്കുവച്ചാള എന്നിങ്ങനെ സാമുദായികമായി പേരുണ്ട്.

 

Exit mobile version