Keralaliterature.com

പറക്കുട്ടി

കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ സങ്കല്പഭേദങ്ങളിലൊന്ന്. പെരുമണ്ണാന്മാര്‍ പറക്കുട്ടിയുടെ തിറ കെട്ടും. നായാടികള്‍ പറക്കുട്ടിയുടെ ഉപാസകരാണ്.

Exit mobile version