(ചരിത്രം) മനോജ് കെ. പുതിയവിള കേരള ഗ്രന്ഥശാല സഹകരണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം 2024 ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റിയെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളും കൗതുകങ്ങളും വസ്തുതകളും ചേര്‍ന്ന കൃതി. മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും പി.ആര്‍.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന മനോജ് കെ. പുതിയവിളയാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍. 'പണ്ടുപണ്ട് ഒരിടത്തൊരിടത്ത്...' എന്ന അധ്യായത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നു. ആകെ…
Continue Reading