കനകലത. വി. വി ജനനം: 1961 ല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍: വി. വി. സത്യഭാമയും എ. വി .ശങ്കരനും തിരുവനന്തപുരം കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്‌കൂള്‍, തിരുവനന്തപുരം വിമന്‍സ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. 'ദ ഡെത്ത് ഓഫ് നെപ്പോളിയന്‍', 'നെപ്പോളിയന്റെ മരണം' എന്ന പേരില്‍ മലയാളത്തിലേക്കു…
Continue Reading