ജനനം തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വലപ്പാട്. പിതാവ്: ഡേവിസ് സി. ആന്റണി, മാതാവ്: ലൂസി ഡേവിസ്. തൃശൂര്‍ സെന്റ് തോമസ് കോളേജില്‍നിന്ന് റാങ്കോടെ ബിരുദം. തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളേജില്‍നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. മാധ്യമഭാഷയുടെ ആഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിന് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ്…
Continue Reading