കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരന്‍ പാലാ കെ എം മാത്യു, കിളിരൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍, pala k m mathew, kiliroor radhakrishnan

കിളിരൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നൂറു ശതമാനം സുതാര്യത നിലനിര്‍ത്തിയ പാലാ കെ എം മാത്യുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.