ഒലീവ് പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സ് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്


കൊയപ്പത്തൊടി പ്‌ളാസ, ഈസ്റ്റ് നടക്കാവ്, കോഴിക്കോട്–673011
ഫോണ്‍: 0495 4099087 , 4099086, 9895102962
email-olivepublication@gmail.com
web: www.olivepublications.com
കോഴിക്കോട്: നൂര്‍ കോംപ്‌ളക്‌സ്, മാവൂര്‍ റോഡ്
കോഴിക്കോട്–673004
ഫോണ്‍– 0495 4099864
കോട്ടയം– മാക്കില്‍സെന്റര്‍, ഗുഡ് ഷെപ്പേര്‍ഡ് റോഡ്, കോട്ടയം–1
ഫോണ്‍–0481 3233332
തിരുവനന്തപുരം– ക്യാപ്പിറ്റോള്‍ സെന്റര്‍, സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് എതിര്‍വശം, സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം.