ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ ഒരു മലയാളം നിഘണ്ടുവാണ് മഷിത്തണ്ട് (mashithandu.com). പന്ത്രണ്ടായിരം മലയാള പദങ്ങളും മൂവായിരം ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുമായി 2007 ലെ ഓണത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ടുവില്‍ 2012 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ 65,427 മലയാള പദങ്ങളും 90,134 ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സൈറ്റിനകത്ത് പദങ്ങളില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വഴി ഒരു പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം തിരയുവാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിലുണ്ട്. പദങ്ങള്‍ ബ്രൗസറില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് നിഘണ്ടുവില്‍ തിരയുവാനായി മഷിത്തണ്ടിന്റെ തന്നെ ഒരു സെര്‍ച്ച് പ്ലഗിനും ലഭ്യമാണ്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ പദങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും സാധിക്കും. എന്നാല്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പദങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുക. മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി മഷിത്തണ്ടിന്റെ ലിപ്യന്തരണവും അതോടൊപ്പം ഗൂഗിളിന്റെ ലിപ്യന്തരണവും മലയാളം കീബോര്‍ഡും സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ പദപ്രശ്‌നം, ചോദ്യോത്തരം എന്നിവക്കുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.