(ഓര്‍മ്മ)
ദീപ നിശാന്ത്
തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ്മ കോളേജ് അധ്യാപിക ദീപാനിശാന്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ അടങ്ങിയ കൃതി.