എ.കെ.വിഅപ്പുക്കുട്ടന്‍ വള്ളിക്കുന്ന്
എ.വി.കളയ്ക്കാട്ട്-അയ്യപ്പന്‍ പിള്ള
എം.ആര്‍.ബിഎം.രാമന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
എം.ആര്‍.കെ.സിചെങ്കുളത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞിരാമമേനോന്‍
എം.ആര്‍.നായര്‍മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണിനായര്‍
എം.എന്‍.പാലൂര്മാധവന്‍ നമ്പൂതിരി
എം.കെ.മേനോന്‍മൂര്‍ക്കനാട്ട് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിമേനോന്‍
എം.ടിമാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ടില്‍ വാസുദേവന്‍ നായര്‍
എം.പി. അപ്പന്‍മേടയില്‍ പൊന്നപ്പന്‍
എം.വി.ദേവന്‍മഠത്തില്‍ വാസുദേവന്‍
എന്‍.എന്‍.കക്കാട്നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
എന്‍.കെ.ദേശംഎന്‍.കുട്ടികൃഷ്ണപിള്ള
എന്‍.വിഎന്‍.വി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
എന്‍.വികൃഷ്ണവാരിയര്‍ഞെരുക്കാവില്‍ വാര്യത്ത് കൃഷ്ണവാരിയര്‍
എസ്.കെഎസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട്
എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട്ശങ്കരന്‍ കുട്ടി പൊറ്റെക്കാട്ട്
ഏ..ആര്‍രാജരാജവര്‍മ
ഏ.ടി. കോവൂര്‍ഏബ്രഹാം തോമസ്
എകലവ്യന്‍കെ.എം.മാത്യു
ഐ.വി.ദാസ്ഇല്ലത്തുവീട്ടില്‍ ഭുവനദാസന്‍ നായര്‍
ഒളപ്പമണ്ണസുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഒ.വി.വിജയന്‍ഊട്ടുപുലാക്കല്‍ വേലുക്കുട്ടി വിജയന്‍
ഒ.എന്‍.വി കുറുപ്പ്ഒ.എന്‍.വേലുക്കുറുപ്പ്
ഓംചേരിഎന്‍.നാരായണന്‍ പിള്ള
കണ്ടപ്പന്‍കാരൂര്‍ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
കബീര്‍ദാസ്കെ.ടി.മുഹമ്മദ്
കല്‍ക്കികാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരന്‍
കടവനാട്കടവനാട് കുട്ടികൃഷ്ണന്‍
കട്ടയ്ക്കല്‍ഫാദര്‍ പി.തോമസ്
കടമ്മനിട്ടകടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്‍
കണ്ണന്‍ ജനാര്‍ദ്ദനന്‍കുന്നത്ത് ജനാര്‍ദ്ദനമേനോന്‍
കപിലന്‍കെ.പത്മനാഭന്‍ നായര്‍
കാക്കനാടന്‍ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗ്ഗീസ്
കെ.എം.പണിക്കര്‍കാവാലത്തുചാലയില്‍ മാധവപ്പണിക്കര്‍
കെ.പ്യാര്‍കെ.പി.രാഘവന്‍