നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രാവലോകനം  ഡോ.പി.എഫ് ഗോപകുമാർ സുധീര്‍ പി വൈ നെഹറുവിന്റെ 125 -ആം ജന്മവാര്ഷികവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒന്നാണിത് .ഇന്ത്യ ചരിത്രം നെഹ്‌റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം
Continue Reading