.മീര യു. മേനോന്‍ ജനനം: തൃപ്പൂണിത്തുറ മതാപിതാക്കള്‍: ജയശ്രീ മേനോനും കെ. ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കൃതി: ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ യാത്ര   തൃപ്പൂണിത്തുറ പ്രഭാത് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, എന്‍. എസ്. എസ്. ഹൈസ്‌കൂള്‍, ചിയ സ്‌കൂള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്…
Continue Reading