ഷൈലജ രവീന്ദ്രന്‍ ജനനം:1963 ജൂണില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതാപിതാക്കള്‍: സരോജിനി അമ്മയും കെ. ജി. ചന്ദ്രേശേഖരന്‍ നായരും കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുലശേഖരത്തായിരുന്നു സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. നാഗര്‍കോവില്‍ ശ്രീ അയ്യപ്പാ കോളേജില്‍ നിന്നും മധുര കാമരാജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നും ബിരുദങ്ങള്‍ നേടി. കൃതികള്‍ കയറ്റുകട്ടില്‍…
Continue Reading