(നോവല്‍)

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ രചിച്ച പ്രശസ്ത നോവലുകളിലൊന്നാണ് മതിലുകള്‍. ‘കൗമുദി’ ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ 1964ലെ ഓണം വിശേഷാല്‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ടു ഈ വിശേഷാല്‍പ്രതിക്ക് ഉടന്‍ ഒരു രണ്ടാം പതിപ്പും അടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇതേ പേരില്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ 1989ല്‍ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. മറ്റ് കൃതികളെപ്പോലെ തന്നെ ആത്മകഥാപരമാണ് ഈ നോവലും. രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരനായി ജയിലിലെത്തുന്ന ബഷീര്‍, അവിടെ നേരിടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ലഘുനോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ഒരു മതിലിനപ്പുറത്തുള്ള ജയിലിലെ നാരായണി എന്ന സ്ത്രീയുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും എന്നാല്‍ അതൊരിക്കലും സഫലമാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ വേദനയാണു നോവല്‍ പകര്‍ന്നുതരുന്നത്.