പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

സതീശന്‍ പടിയൂര്‍
കെ പി മുരളീധരന്‍, കെ സതീഷ് (കവര്‍)

സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളുള്ള ചരിത്രകാരന്‍. ഉജ്വല പ്രഭാഷകന്‍